» Kader 2006-07

Einloggen und Kaderdarstellung anpassen
#   Pos  Name Alter1 Nat  seit vorheriger Verein
1 T Stanislav Namasco 20 MDA
12 T Oleg Tugulea 18 MDA
2 A Denis Ciobanu 18 MDA
14 A Mihail Dodul 22 MDA
23 A Victor Golovatenco 22 MDA
4 A Valter Khorguashvili 19 MDA
18 A Victor Nosenco 19 MDA
3 A Andrey Novicov 20 MDA
19 A Kirill Sidorenko 21 UKR
5 A Dmitri Trefinovski 22 UKR
6 M Kennedy Chinwo 21 NIG
10 M Evgeni Gorodeski 21 UKR
22 M Serghey Namasco 22 MDA
20 M Andrey Porfireanu 23 MDA
13 M Nicolai Rudac 20 MDA
7 M Andrey Secrieru 22 MDA Sheriff Tiraspol
9 S Serghey Alekseev 20 MDA 2005 Sheriff Tiraspol
11 S Aleksandr Bychkov 23 UKR Sheriff Tiraspol
24 S Vadim Cemirtan 19 MDA
8 S Igor Picusciac 23 MDA
1 Stichtag: 2006-12-31; heutige Geburtstage in fett